THAM KHẢO MỘT SỐ CÁCH TREO TRANH ẢNH TRONG TỔ ẤM

1. Đối với mảng tường rộng:2. Đối với mảng tường sau sofa phòng khách:


3. Đối với mảng tường nhỏ kết hợp gương soi:
4. Đối với mảng tường cặp cầu thang: